Beijing office:
  Mr. Zhao, Fei
  Building 20/B , Si Ji Chun - Xi Shan xin Cun, Hai Dian district,
  100093 Beijing, China
  Tel:    0049 10-82683924;Fax:010-62595769  

Shanghai office:
  Mr. Xie, Wenjuan
  Room 308,Building B,756 Aomen Road,
  Shanghai, China
  Tel:    0049 21-52891283;Fax:0049 21-52891300
           Mobil: 13641941978
  E-mail:  mark_xie@21cn.com